İbraniler 2: 9

İbraniler 2: 9 ama meleklerden biraz daha alçaltılmış olan İsa'yı görüyoruz, şimdi ölüm ve acı ile taç giydi, çünkü tanrının lütfuyla herkes için ölümü tadabiliyordu.

İşaya 7: 9

isaiah 7: 9 ephraim başkanı samaria ve samaria başkanı remaliah'ın oğludur. eğer inancına katı durmazsan, o zaman hiç durmayacaksın. ''

2 Korintliler 12:20

2 Korintliler 12:20 Çünkü korktuğumda, seni istediğim gibi bulamayabilirim ve beni istediğin gibi bulamayabilirsin. kavga, kıskançlık, öfke, rekabet, iftira, dedikodu, kibir ve düzensizlik olabileceğinden korkuyorum.

Tekvin 18: 2

genesis 18: 2 ve abraham başını kaldırıp yakınlarda duran üç adamı gördüler. onları görünce çadırının girişinden onlarla buluşmak için koştu ve yere eğildi.

Luka 21:26

luke 21:26 erkekler yeryüzünde neler olduğuna dair korku ve endişeden kaybolurlar, çünkü göklerin güçleri sarsılacaktır.