1.Timoteos 6:18

SUM PIC XRF DEV STU gösteri Yeni Uluslararası VersiyonYeni iyi davranma, iyi işler bakımından zengin olma ve cömert ve paylaşmaya istekli olmalarını söyleyin.Yeni Yaşam Çeviri Paralarını iyi yapmak için kullanmasını söyleyin. İyi işlerde zengin olmalı ve ihtiyacı olanlara karşı cömert olmalı, her zaman başkalarıyla paylaşmaya hazır olmalıdır.İngilizce Standart Sürüm İyi işler yapmalı, iyi işler açısından zengin olmalı, cömert ve paylaşmaya hazır olmalı, Berean Study Bible iyi işler yapmak, iyi işlerde zengin olmak ve cömert ve paylaşmaya hazır olmak için, Berean Literal Bibleto iyi yapmak, iyi işlerde zengin olmak, dağıtmada cömert olmak, paylaşmaya hazır, Yeni Amerikan Standart İncil iyi, iyi işlerde zengin olmak, cömert ve paylaşmaya hazır olmak, Yeni Kral James VersiyonuBırak onları iyi yaptıklarını, iyi işlerde zengin olduklarını, vermeye hazır, paylaşmaya istekli olduklarını, King James İncil İyi yaptıkları, iyi işlerde zengin olduklarını, dağıtmaya hazır olduklarını, iletişim kurmaya istekli olduklarını; Christian Standard Bible İyi, iyi işlerde zengin olmak, cömert ve paylaşmak için istekli olmak, Çağdaş İngilizce VersiyonuMümkün olduğu kadar çok iyi işler yapmak ve herkese yardım etmek için onları yapılandırın. Zenginlere cömert olmalarını ve sahip olduklarını paylaşmalarını hatırlatın. İyi Haber Tercümesi Onları iyi yapmak, iyi işlerde zengin olmak, cömert olmak ve başkalarıyla paylaşmaya hazır olmak için karşılaştırın. Holman Christian Standard Bible: İyi olanı yapmalarını, iyi çalışmalarda zengin olmalarını, cömert olmalarını, paylaşmaya istekli olmalarını, Uluslararası Standart Sürüm'ünü yapmalılar.İyi yapacaklar, iyi eylemlerde zengin olacaklar, cömert olacaklar ve paylaşacaklar. Onlara iyi şeyler yapmalarını, iyi işler bakımından zengin olmalarını, cömert vericiler olmalarını, başkalarıyla paylaşmalarını söyleyin.Yeni iyi yaptıkları, iyi işlerde zengin olduklarını, dağıtılmaya hazır olduklarını, iletişim kurmaya istekli olduklarını; İyi İşler Yapmaları, İyi İşler Açısından Zengin Olmaları ve Paylaşmaya ve Paylaşmaya Hazır Olmaları Gerekir, ALLAH'IN WORD® Tercümesini Onlara İyi Yapmalarını, Çok İyi Şeyler Yapmalarını, Cömert Olmalarını, Yeni Amerikan Standardı 1977 Onlara talimat verin iyi yapmak, iyi işlerde zengin olmak, cömert ve paylaşmaya hazır olmak, King James 2000 Bibleİyi yaptıklarını, iyi işlerde zengin olduklarını, dağıtmaya hazır olduklarını, paylaşmaya istekli olduklarını; Amerikan Kralı James Versiyonu iyi işlerde zengin olduklarını, dağıtmaya hazır olduklarını, iletişim kurmaya istekli olduklarını; İyi yaptıkları, iyi işlerde zengin olduklarını, dağıtmaya hazır olduklarını, iletişim kurmaya istekli olduklarını gösteren Amerikan Standart Versiyonu; Douay-Rheims Bible iyi çalışmalarda zengin olmak, kolayca vermek, başkalarıyla iletişim kurmak, Darby Bible Translationto iyi yapmak, iyi çalışmalarda zengin olmak, dağıtımda liberal olmak, [maddelerini] iletişim kurmak için tasarlanmış, iyi yaptıkları İngilizce Revize Edilmiş Sürüm iyi işler bakımından zengin olduklarını, dağıtmaya hazır olduklarını, iletişim kurmaya istekli olduklarını; Webster İncil Tercümesi İyi yaptıkları, iyi işler bakımından zengin olduklarını, dağıtmaya hazır olduklarını, iletişim kurmaya istekli olduklarını; Weymouth Yeni Ahit asil işler bakımından zengin, op elli ve liberal; Dünya İngilizce Biblet İyi yaptıkları, iyi işlerde zengin oldukları, dağıtmaya hazır oldukları, iletişim kurmaya istekli oldukları; Young'ın Edebi Tercümesi iyi yapmak, iyi işlerde zengin olmak, hazır olmak iletişim kurmak isteyen, İncil oku Zenginlere Hücum
17 Günümüz çağında zengin olanları düşünülmemeleri ve umutlarını servetin belirsizliğine koymamaları, ancak zevk almamız için her şeyi zengin bir şekilde sağlayan Tanrı'da kur. 18İyi iş yapmalarını, iyi işlerde zengin olmalarını, cömert ve paylaşmaya hazır olmalarını, 19 kendileri için gelecek için sağlam bir temel oluşturmasını sağlayın, böylece gerçekten hayat olanı ele geçirebilirler.… Berean Study Bible ve middot; Çapraz Referansları İndirin Vaiz 11: 2Paraya hangi felaketin gelebileceğini bilmediğiniz için bölgenizi yedi hatta sekiz arasında bölüştürün.Matthew 5: 42Size soran kişiye verin ve istediklerinden uzaklaşmayın. Yuhanna 3: 11 Yuhanna, 'Kim iki tuniği olan kimseyi onunla paylaşmamalı ve kimin yiyeceği varsa aynı şeyi yapmalı' dedi. Romalılar 12: 8 cesaretlendirici ise, cesaretlendirmesine izin ver; veriyorsa, cömertçe vermesine izin verin; eğer önderlik ederse, titizlikle yönetmesine izin verin; eğer merhamet gösteriyorsa, neşeyle yapmasına izin verin. 4: 28 çalmış olan Efesliler artık çalmamalı, ama kendi elleriyle iyi çalışarak, ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyleri olabilmesi için çalışmalıdır.1 Timoteos 5: 10 ve çocukları yetiştirmek, yabancıları eğlendirmek, azizlerin ayaklarını yıkamak, acı çekenlere yardım etmek ve kendini her iyi işe adamak gibi iyi işler için iyi bilinir. Kutsal Yazı Hazinesi

İyi yaptıklarını, iyi işlerde zengin olduklarını, dağıtılmaya hazır olduklarını, iletişim kurmaya istekli olduklarını;

onlar yapar.

2 Tarihler 24:16
Ve onu krallar arasında Davut şehrine gömdüler, çünkü İsrail'de hem Tanrı'ya hem de evine iyilik yapmıştı.

Mezmur 37: 3
RAB'be güvenin ve iyilik yapın; yani toprakta kalacaksın ve gerçekten besleneceksin.

Vaiz 3:12
bunu biliyorum var Onlarda iyi değil, ama bir adam sevinmek ve hayatında iyilik yapmak.

nehir.

1.Timoteos 5:10
İyi çalışmalar için iyi rapor edilmiş; Eğer çocuk yetiştirmişse, yabancılara ev sahipliği yaptıysa, azizlerin ayaklarını yıkadıysa, acı çekmişse, her iyi işi gayretle izlediyse.

baba onu çekmezse kimse bana gelmez

Luke 12:21
Yani dır-dir kendisi için hazine düzenleyen ve Tanrı'ya karşı zengin olmayan.

Elçilerin İşleri 9:36
Joppa'da Tabitha adında belli bir öğrenci vardı ve bu yorumla Dorcas olarak adlandırıldı: bu kadın yaptığı iyi işler ve sadakalarla doluydu.

hazır.

Tesniye 15: 7-11
Eğer aranızda RAB'bin Tanrı'nın size verdiği topraklarınızdaki kapılardan birinde kardeşlerinizden fakir bir adam varsa, kalbinizi sertleştirmeyecek, fakir kardeşinizden elini kapatacaksınız:…

Mezmur 112: 9
Dağıldı, fakirlere verildi; onun doğruluğu sonsuza dek sürer; boynuzu şerefle yüceltilir.

Atasözleri 11: 24,25
Orada saçılmış ve artıyor; ve var tanışmaktan daha fazlasını saklıyor ama Eğiliyor yoksulluğa…

iletişim kurmaya istekli.