Süleyman'ın Şarkısı 8: 6

Red robins happy hour times solomon 8: 6 şarkısı beni kalbin üzerinde bir mühür, koluna bir mühür olarak koydu. çünkü aşk ölüm kadar güçlüdür, kıskançlığı da sheol kadar dayanıksızdır. kıvılcımları ateşli alevler, en ateşli alevler.